تاریخچه

فرش اصفهان داوری تولید مشترک دو خانواده‌ از شهر دولت‌آباد استان اصفهان است که سابقه‌ی آشنایی و همسایگی آنها به 150 سال قبل مربوط می‌شود.


معرفی خانواده های داوری:

1- خاندان کوکب :

کوکب که در آغاز جوانی، همسر خود را از دست داده بود، همراه با تنها پسرش (عزیزالله)، وارد تجارت و بعدها تولید پارچه شد.

قافله‌های تجاری کوکب ضمن خرید پارچه های عمدتا کرباسی از روستاییان و فروش آنها، پارچه های دیگری را از بازارهای بزرگ تهیه و به روستاییان می‌فروخت.

در اواخر عمر که گستره‌ی کاری وی رو به افول گذاشته بود، جوانی در همسایگی آنها‌(قدمعلی)، تجارت کرباس را ادامه داد.

2- خاندان حاج قدمعلی :

 قدمعلی که چندسالی از فرزند کوکب کوچکتر بود، کار خود را با تجارت کرباس و در کنار آن گیاهان دارویی شروع کرد.

او در اواخر به علت سقوط قیمت کرباس دچار ورشکستگی بزرگی شد، با این وجود شیرازه‌ی کار از هم نپاشید و فرزندان وی وارد کار تولید منسوجات شدند.


تاسیس فرش اصفهان داوری و تلاقی دوخاندان:

به تدریج هر دو خانواده از تولید و تجارت پارچه و منسوجات فاصله گرفتند.

از فرزندان حاج قدمعلی؛ 

محمد، حسن، حسین و عباسعلی داوری وارد تولید فرش دستبافت شدند.

و از نوادگان کوکب (فرزندان حاج عزیز الله)؛

مصطفی داوری به تولید فرش دست بافت اقدام کرد.


نسل بعدی تولید کنندگان فرش داوری شامل فرزندان این افراد است.

 50 سال پیش، با ازدواج مصطفی و دختر کوچک قدمعلی، این دوخانواده و همسایه قدیمی، خویشاوند شدند.

(محمدعلی داوری نواده‌ی مشترک این دوخاندان می‌باشد)


به علت رابطه فامیلی و دوستانه بین تولید کنندگان مختلف برند داوری، همچنین تهیه‌ی مواد‌ اولیه از منابع مشابه و یا حتی سفارش طرح و نقشه به افرادی مشترک، کیفیت این برند دچار تنوع و نوسان نشده است و برند داوری، نامی یک‌تا و خوش باقی مانده.

البته تنوع در طرح و نقشه و تفاوت‌های جزیی با توجه به دست‌بافت بودن کار و تفاوت داشتن بافنده‌ی هر فرش با فرش دیگر، حتی در بین تولیدات یک نفر هم وجود دارد.

 

کرک و ابریشم دست بافت

فرش اصفهان داوری